Untuk bumi yang lestari

Laporan Khusus| April-Juni 2020

Multiusaha di KPH

Bersama petani, KPH Lakitan-Bukit Cogong mengembangkan pelbagai produk hasil hutan bukan kayu. Karet, madu, kopi yang dipasarkan hingga ke luar negeri.